Saleziánske misijné dobrovoľníctvo

Časté otázky

Rozumieme a vieme, že ako mladý so záujmom o dobrovoľníctvo máš množstvo otázok. Na tie základné Ti odpovedáme tu. Pre ďalšie píš na adresu misijne.dobrovoľníctvo@saleziáni.sk.

Kto je saleziánsky misijný dobrovoľník?

Mladý človek, ktorý sa vyznačuje osobnou integritou, žije angažovaný kresťanský život a je otvorený službe chudobným.

Kam sú naši dobrovoľníci poslaní?

Mladí sú vyslaní do saleziánskych diel a komunít po celom svete. Obyčajne sa stávajú súčasťou rehoľnej komunity alebo medzinárodnej skupiny dobrovoľníkov, v ktorej ponúkajú a nachádzajú svoje talenty pre dobro detí a mladých po vzore dona Bosca.

Čo je náplňou dobrovoľníckej práce?

Hlavnou náplňou je saleziánska asistencia/prítomnosť medzi deťmi a mládežou pri voľnočasových aktivitách, vyučovaní, športoch a podobne. V komunite môže vypomáhať  administratívne, ošetrovaním, manuálnou prácou a aktívnou účasťou na duchovnom programe.

Koľko trvá dobrovoľnícka služba?

Odporúčaná dĺžka dobrovoľníckej služby je jeden rok. V priebehu jedného roka je dobrovoľník schopný začleniť sa do novej kultúry a komunity a takto plnohodnotne venovať svoj čas mladým.

Do akých krajín zvyčajne vysielame dobrovoľníkov?

Krajiny vyslania sa v priebehu rokov menia. V súčasnosti sú dobrovoľníci posielaní do Kene, Tanzánie, Južného Sudánu, Angoly, ale je tu možnosť aj zostať na Slovensku a venovať sa rómskej pastorácii.

Aké sú náklady?

Finančné náklady počas celého roka služby pokrývajú Saleziáni dona Bosca. Počas prípravného roka sa spolupodieľaš na nákladoch za víkendové stretnutia, hradíš si očkovania, prípadne letenky. Samozrejme, svojím aktívnym spolupodieľaním nám môžeš pomôcť nájsť darcov aj pre Tvoju službu a vyslanie.

Čo je potrebné spĺňať?

Všetky podmienky, ktoré potrebuješ spĺňať na vyslanie na dobrovoľnícku službu nájdeš v časti Pridať sa.

Aké sú náklady?

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.