Saleziánske misijné dobrovoľníctvo

Pridať sa

Pozývame ťa darovať rok svojho života v službe chudobným a zažiť skutočné DOBROdružstvo. Neboj sa vystúpiť zo svojho sveta a ponúknuť vlastné talenty a schopnosti tam, kde to najviac potrebujú. Staň sa saleziánskym misijným dobrovoľníkom! Ako na to?

Si odvážny, odvážna a máš:

  •  Vek 20 – 30 rokov
  • Dobré zdravie a fyzickú kondíciu
  • Aktívny vzťah s Bohom a ochotu žiť angažovaný kresťanský život
  • Ochotu absolvovať ročnú prípravu (10 prípravných stretnutí)
  • Pozitívny a tvorivý prístup k životu, zmysel pre spoločenstvo
  • Ochotu pracovať na sebe, nechať sa formovať a vieš prijať aj kritiku
  • Znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka a ochotu učiť sa ďalšie (anglický, portugalský, ruský, bantu a iné)
  • Skúsenosť výchovnej práce s deťmi a mládežou
  • Odhodlanie darovať časť života chudobným a opusteným mladým
  • Vôľu spolupodieľať sa na finančných nákladoch dobrovoľníckej služby (víkendové stretnutia, letenka, očkovanie)

Súčasťou saleziánskeho misijného dobrovoľníctva je 10-mesačná príprava. Ide o víkendové stretnutia, na ktorých sa dobrovoľníci školia, rozširujú si praktické znalosti a navzájom sa zdieľajú či povzbudzujú. Príprava je podmienkou účasti na misii.

“Musíme sa naučiť byť chudobným nablízku. Stretajme sa s nimi, pozerajme sa im do očí, počúvajme ich! V istom zmysle chudobní sú pre nás učiteľmi.“ 

Sv. Otec František

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.