Vďaka snu dona Bosca z deviatich rokov sa splnil sen mladému študentovi zo saleziánskej školy

Saleziánske múzeum Casa Don Bosco v Turíne zorganizovalo pri príležitosti 200. výročia sna dona Bosca z deviatich rokov výstavu. Predchádzala jej medzinárodná fotografická súťaž. Prihlásilo sa do nej 65 prác s 200 fotografiami od umelcov z rôznych krajín saleziánskeho sveta, ktoré reprezentujú sen don Bosca dnes. Vybraných 17 fotografií sa stalo súčasťou výstavy.

Jedným z víťazných autorov je aj žiak Filip Balvan zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Svoje súťažné fotografie vytvoril na Saleziánskom miništrantskom stretnutí (SMS) vo februári 2024 v Žiline.

„Hoci mi na začiatku chýbali nápady, skvelá ponuka prišla na celoslovenskej akcii SMS, kde chlapci z celého Slovenska vo viacerých momentoch priam dokonale vystihovali a žili myšlienku sna dona Bosca a saleziánskej charizmy, čo bola téma súťaže a čo som sa snažil zachytiť aj pomocou svojho fotoaparátu.“ Spomedzi všetkých fotiek z akcie Filip nakoniec vybral tri, ku ktorým napísal krátke eseje vystihujúce ich myšlienku a poslal ich do súťaže.

„Myslím, že ako každý, aj ja som mal vždy sen, aby moje diela v podobe fotografií boli niekde vystavené pre verejnosť,“ hovorí Filip a pokračuje: „veľmi ma potešilo, keď som sa dozvedel že spomedzi množstva fotografií, ktoré boli do súťaže zaslané z celého sveta, boli medzi 17 víťaznými aj všetky tri moje.“

Filip spolu so zástupcami školy 22. mája vycestoval na inauguráciu výstavy v Turíne, kde dostal pamätný certifikát. Otvorenia výstavy sa zúčastnil aj hlavný predstavený saleziánov kardinál Ángel Fernández Artime.

„Keď už človek ide do Turína, nedá mu nepreskúmať miesta, kde don Bosco býval, či kde založil svoje prvé oficiálne oratko a v podstate začal aj formáciu svojej kongregácie,“ hovorí Filip, keď s radosťou spomína na zážitky z tejto, pre neho, ale i pre školu, veľkej udalosti. Slovenskú skupinku sprevádzal salezián don Ján Jura, ktorý im priblížil históriu a miesta saleziánskeho diela v Turíne.

Výstava fotiek je verejne prístupná v už spomínanom múzeu na Valdoccu v Turíne až do novembra 2024. Aj toto môže byť dôkazom toho, že sny sa môžu stať skutočnosťou, podobne ako to bolo v prípade dona Bosca.

Zdroj: sjoroza.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.