Začítajte sa do najnovšieho čísla časopisu Don Bosco dnes

Saleziáni v Bardejove pôsobia oveľa dlhšie, ako sú oficiálne zaregistrovaní. Už v 60-tych rokoch minulého storočia tu boli viacerí nadšenci dona Bosca, aj keď len tajne, a pripravovali pôdu pre neskorší rozmach tohto diela. Dnes sa tu nachádza pomerne silná a zapálená saleziánska rodina, ktorá stále hľadá spôsoby, ako upevňovať rodinnosť, rozširovať saleziánsku charizmu a odpovedať na potreby svojho okolia. Viac o tomto saleziánskom diele si môžete prečítať v novom vydaní časopisu Don Bosco dnes.

V dňoch 22. – 25. novembra 2023 sa v Krakove stretli provinciálni delegáti Saleziánov dona Bosca a Dcér Márie Pomocnice so zástupcami ostatných skupín saleziánskej rodiny Regiónu strednej a severnej Európy, aby spolu hľadali cestu, ktorou sa vydať v tejto novej dobe. V článku s názvom Kráčať spolu ako saleziánska rodina nájdete niekoľko myšlienok, ktoré zazneli počas hľadania cesty k mladým v pracovných skupinách alebo na prednáškach v Krakove.

PhDr. Kamila Novosedlíková, FMA, povolaním učiteľka jazykov, sa dvadsať rokov venovala písaniu histórie slovenských saleziánok. Keď po svojej tretej publikácii zatvorila pero, otvoril sa jej ďalší priestor na skúmanie a pre osobný rozvoj. Koučovanie je v súčasnosti jej misia. V rozhovore prezradí, čo ju v tejto práci obohacuje, čo je to kresťanský koučing a komu by ho odporučila.

Keby sme sa vás opýtali, aké sociálne siete poznáte, pravdepodobne by ste hneď vymenovali Facebook a Instagram. Možno niektorí by ste dodali aj TikTok alebo YouTube. Ale poznáte aj ostatné platformy, na ktorých dnes mladí zvyknú tráviť svoj čas? Rozšírte si obzory vďaka rubrike mediálna výchova a spoznajte tak bližšie svet mladých.

Nenechajte si ujsť časopis Don Bosco dnes zadarmo a kontaktujte nás na emailovej adrese donboscodnes@saleziani.sk či donboscodnes.sk.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.