Žilina – SOŠ

V Žiline saleziáni spravujú aj Strednú odbornú školu sv. Jozefa Robotníka a chlapčenský internát, ktorý chce cez stálu prítomnosť a asistenciou vychovávateľov vychovávať v duchu dona Bosca a jeho preventívneho systému.

Komunita

  • Peter Boško
  • Marián Bundzel
  • Pavol Grach
  • Ján Ivančák
  • Ján Fábian
  • Juraj Malý
  • Jozef Sarnecký
  • Michal Žák

Kontakt

SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, 010 01 Žilina

telefón: +421 911 344 848 (škola)

e-mail: sos@sjoroza.sk

web: sjoroza.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.