Ochrana detí a zraniteľných osôb

Saleziánskym poslaním je žiť medzi mladými a sprevádzať ich pri raste a dozrievaní. Snažíme sa vytvárať pre nich bezpečné prostredie, v ktorom môžu zažiť prijatie a rozvíjať svoje talenty a dary. Dbáme na to, aby u nás nedochádzalo k nevhodnému správaniu a javom, ktoré v súčasnosti ohrozujú mladých.

Kontakty pomoci

Požiadať o pomoc nie je hanbou ani zlyhaním. Ak sa potrebuješ poradiť, niečo prekonzultovať, zdôveriť sa niekomu anonymne, využi tieto overené kontakty pomoci.

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch

Web: www.detstvobeznasilia.gov.sk/kontakty-pomoci

Národná linka na pomoc deťom v ohrození


Web: www.viacakonick.gov.sk

Edukatívny projekt Zneužívanie.sk


Web: www.zneuzivanie.sk
Kontakty pomoci: www.zneuzivanie.sk/kontakty-pomoci
Mail: zneuzivanie@tvlux.sk

Online poradňa IPčko

Web: www.ipcko.sk
Čet: www.ipcko.sk
Email: poradna@ipcko.sk
Mapa pomoci: www.ipcko.sk/mapa-pomoci

Linka detskej istoty

Web: www.ldi.sk
Nonstop linka: 116 111
Čet: www.ldi.sk
Email: 116111@ldi.sk

Centrá pomoci v regiónoch (aj pre dospelých)

Centrum Nádej, o. z.

Web: www.centrumnadej.sk
Linka pomoci: 0905 463 425
Mesto: Bratislava

Pomoc obetiam násilia, o. z.

Web: www.pomocobetiam.sk
Nonstop linka: 0850 111 321
Mestá: Bratislava, Nitra, Trnava

Centrum Slniečko, o. z.

Web: www.centrumslniecko.sk
Poradňa: poradna@centrumslniecko.sk
Mesto: Nitra

Náruč, o. z.

Web: www.naruc.sk
Linka pomoci: 0948 578 053
Mesto: Žilina

Kontakty pri nahlasovaní podnetov v katolíckej cirkvi na Slovensku

Nahlásenie sexuálneho zneužívania maloletých v katolíckej cirkvi

Web: nahlaseniezneuzivania.kbs.sk
Email: nahlaseniezneuzivania@kbs.sk
Linka: 0909 250 701

Kontakty pri nahlasovaní podnetov v rámci saleziánskej rodiny

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.