Ochrana detí a zraniteľných osôb

Saleziánskym poslaním je žiť medzi mladými a sprevádzať ich pri raste a dozrievaní. Snažíme sa vytvárať pre nich bezpečné prostredie, v ktorom môžu zažiť prijatie a rozvíjať svoje talenty a dary. Dbáme na to, aby u nás nedochádzalo k nevhodnému správaniu a javom, ktoré v súčasnosti ohrozujú mladých.

Nahlasovanie

Ak sa chcete porozprávať s človekom, ktorý sa bude zaoberať vašou informáciou v rámci slovenskej provincie saleziánov don Bosca, alebo s niekým, kto vám môže pomôcť ako sprostredkovateľ kontaktu s provinciou, môžete sa obrátiť na tieto osoby.

Peter Jacko
Vikár provinciála

V saleziánskej provincii na Slovensku rieši oznámenia o sexuálnom zneužívaní.

vikar@saleziani.sk
ochranadeti@saleziani.sk – email na nahlasovanie
0904 258 342

Katarína Jánošová
Sociálna pracovníčka

V saleziánskej provincii na Slovensku je koordinátorkou projektu ochrany detí a zraniteľných osôb.

katarina.janosova@saleziani.sk

Pokiaľ sa chcete najprv porozprávať s nezávislým odborníkom alebo poradcom a v celej situácii sa zorientovať, môžete využiť niektorý z kontaktov na stránke www.zneuzivanie.sk.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.