Nový Salmag aj o predmanželskej príprave snúbencov

Aj saleziáni sa venujú príprave snúbencov na manželstvo. V Téme tretieho májového Saleziánskeho magazínu sa dozviete, čím sa líši od ostatných. Po odpoveď sme s kamerou zašli priamo do domácnosti manželského páru...

Prečítajte si aktuálne Don Bosco dnes

„Milosrdenstvo je identifikačná karta nášho Boha,“ píše v príhovore najnovšieho čísla Don Bosco dnes na mesiace máj/jún hlavný predstavený saleziánov don Artime a vyzýva naďalej zotrvať v modlitbách za mnohých mučeníkov...

Don Bosco ho chce šíriť do celého sveta – Bollettino Salesiano

Uprostred mája sa v Ríme stretlo 44 saleziánov a laikov, ktorí v rôznych krajinách sveta rozvíjajú projekt časopisu dona Bosca – Bollettino Salesiano. Don Bosco ho založil v roku 1877, dnes vychádza v 60 mutáciách v 30 jazykoch.

Myšlienka: Poznanie našej vlastnej biedy nás nemá znepokojovať. Naopak, malo by nášho ducha upokojiť, lebo nás chráni proti samoláske a prepiatej mienke o sebe.

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk