Misie

Don Bosco sa venoval deťom a mladým z chudobných pomerov. V jeho diele pokračujeme aj my a sme poslaní k tým, ktorým chýba bohatstvo viery, lásky a nádeje. Preto saleziánska rodina po celom svete spolupracuje, a tak prispieva k vzájomnému rastu na ceste k svätosti.

11. novembra v roku 1875 sa prvá saleziánska misijná výprava vydala do Argentíny, nazývanej aj Krajina obrov. Za života don Bosca sa uskutočnilo jedenásť misionárskych výprav a dodnes sa saleziáni vydávajú do rôznych zemí sveta, kde pomáhajú najmä mladým ľudom na ceste k dobrému a šťastnému životu. Slovenskej saleziánskej provincii je zverená starostlivosť o Azerbajdžan a Jakutskú republiku v Rusku. Okrem toho sa mnohí saleziáni zapájajú v saleziánskych dielach po celom svete.

Saleziánske misie v číslach

25

slovenských saleziánov na misiách v zahraničí

3

misijné komunity v Rusku a Azerbajdžane

26

krajín, kde sme zanechali misijnú stopu

31

rokov vysielame dobrovoľníkov

Spolupracujeme so SAVIO, o. z. 

SAVIO je občianske združenie, ktoré saleziánskym štýlom vytvára priestor pre solidaritu s chudobnými a skvalitňuje život mladých v menej rozvinutých krajinách. Prostredníctvom projektov, zbierok a práce dobrovoľníkov pomáha ľuďom v neľahkej životnej situácii.

Aktuality z misií

Prečítajte si o aktivitách, ktoré realizujeme v rámci saleziánskych misií.
Chcete ich dostávať do mailu? Prihláste sa na odber.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.