Deviatnik k Panne Márii Pomocnici: Sen, ktorý podnecuje k snívaniu – Máriino tajomstvo

Celá saleziánska rodina a ctitelia Panny Márie Pomocnice sa každý rok pripravujú na jej sviatok 24. mája modlitbou novény (15. – 23.5.). Tohtoročnou novénou s názvom Sen, ktorý podnecuje k snívaniu – Máriino tajomstvo nás prevedie hlavný predstavený kard. Ángel Fernández Artime. Jeho príhovory doplnia svedectvá členov saleziánskej rodiny a záverečná modlitba.

Jednotlivé dni deviatnika budeme postupne uverejňovať na linkoch nižšie a môžete ich sledovať aj v storkách na našich sociálnych sieťach.

15.5. PRÍKLAD SVÄTOSTI
16.5. MÁRIA, MATKA POKORY A LÁSKY
17.5. SPRIEVODKYŇA NA CESTE VIERY
18.5. SVEDKYŇA BOŽEJ LÁSKY VO SVETE
19.5. TEBE DOVERUJEME
20.5. VZOR KAŽDÉHO KRESŤANA
21.5. HĽA, TU SOM
22.5. MATKA RODINY
23.5. UČITEĽKA ŽIVOTA

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.